Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Solemar Travel Utazási Iroda

Solemar Travel Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SOLEMAR TRAVELVEL A FÖLD KÖRÜL 2019-2020 UTAZÁSI MAGAZIN

A Solemar Travel Kft. (továbbiakban Solemar Travel) (székhelye és levelezési

címe: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 30. fsz.3. Tel: +36-66-326-200, info@solemartravel.hu. www.hajoutak.net, www.tengerpartinyaralasok.net, www.solemartravel.hu  adószáma:

23388624-2-04, cégjegyzékszáma: 0409010819

(Békés Megyei Törvényszék Cégbíróság), nyilvántartási száma:

U-001282) az alábbiakban közzéteszi általános

szerződési feltételekről szóló tájékoztatóját.

Engedélyező, nyilvántartást vezető, szolgáltatás felügyeletét

ellátó hatóság megnevezése: BFKH: Budapest Főváros

Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai,

Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Idegen- forgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím:

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1534

Budapest BKKP, Pf: 919.

Vagyoni biztosítékok:

A vagyoni biztosíték területi hatálya: a Solemar Travel Kft. által

Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás.

 A Solemar Travel Kft. az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló többször

módosított 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet szerint, (a

78/2005. (IV.28.) Korm. rendelet 3.§-a szerint) szerződést

kötött az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel címe:

1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel. (+36-1) 452-35-80,

ugyfelszolgalat@eub.hu. A biztosítás kötvény száma:28567-KE-01/2019

 kelte: 2018.10.30. A biztosítás kezdete:

2019.01.01., a biztosítás lejárata: 2019.12.31.

Ezen vagyoni biztosíték az Utazók által befizetett részvételi

díjak visszatérítésére szolgál, az utazásszervező

esetleges fizetésképtelensége esetén.

A Solemar Travel az Utazó javára szóló biztosítást is köt, amennyiben

a személyszállítás az utazási csomag része. Az Utazó

javára szóló biztosítás az Utazó hazaszállítására és

kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet,

amennyiben az utazásszervező fizetésképtelenné válna.

Biztosító neve és kötvényszáma: Európai Utazási Biztosító

Zrt-vel címe: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel. (+36-1)

452-35-80, ugyfelszolgalat@eub.hu. A biztosítás

kötvényszáma 2019. évre.:28567-KE-01/2019

A Solemar Travel honlapjain (www.hajoutak.net, www.tengerpartinyaralasok.net, www.solemartravel.hu) meghirdetett utazási ajánlatok

nem részei a Solemar Travel saját szervezésű áru utazásainak,

azokért az adott magyar utazásszervezők tartoznak

felelősséggel. Ezen utak foglalásakor az adott

utazásszervező utazási feltételei az érvényesek.

A Holland America Line, Norwegian Cruise Line, Princess

Cruises, Carnival Cruise Line, Cunard, Variety Cruises és Silversea hajóutakra és egyes Solemar Travel saját szervezésű egyéni és csoportos utazásra vonatkozóan

jelen utazási fel- tételeken kívül, a külföldi szolgáltatók és a

hajótársaságok saját rendelkezései alapján, további egyedi

utazási feltételek is érvényesek (külön tekintettel a

lemondási feltételekre, előleg összegének mértékére,

hátralékfizetés határidejére) melyek szintén szerves részét

képezik az utazási szerződésnek. Egyes program- és

szálláshely típusoknál speciális utazási feltételek (egyedi

fizetési és/vagy lemondási feltételek) érvényesülhetnek,

amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés ezt

indokolja. A speciális utazási feltételeket Solemar Travel az utazási

ajánlat elkészítésével egyidejűleg írásban átadja az

Utazónak.

Az utazási szerződésre az utazási szolgáltatásról szóló tájékoztatójában, az utazásra

jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését

igazoló számlában, valamint a jelen tájékoztatóban nem

szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv

6:254.§, valamint az utazási szolgáltatásokra vonatkozó

szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az

utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó

szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet

rendelkezései, illetőleg a jelen utazási feltételekben

foglaltak irányadóak. A hivatkozott kormány- rendelet

az utazási csomagokról és az utazási

szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK

rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi

irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015.

november 25-i 2015/2302/EU európai parlamenti és

tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet bevezető

rendelkezései a fogalom meghatározásokat

tartalmazzák:

Utazási csomag: legalább két különböző típusú utazási

szolgáltatás együttes igénybevétele ugyanazon utazás

vagy üdülés részeként, ha

a) az érintett utazási szolgáltatásokat egy adott

vállalkozó állítja össze, ideértve azt az esetet is, amikor

ez az Utazó kérésére vagy választásával összhangban

történik, valamennyi szolgáltatásra kiterjedő egyetlen

szerződés megkötését megelőzően, vagy

b) függetlenül attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal

önálló szerződések jönnek-e létre

ba ) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan a

szerződések megkötésére egyetlen értékesítési helyen

kerül sor, és a szolgáltatások kiválasztása még azelőtt

megtörténik, hogy a szerződés létrejönne az Utazóval,

bb)az érintett utazási szolgáltatásokat összesített vagy egy

összegben meg- határozott díj fejében kínálják vagy

nyújtják, illetve ilyen díjat számolnak fel értük,

bc) az érintett utazási szolgáltatásokat „csomag” vagy

más hasonló néven hirdetik vagy nyújtják,

bd)az érintett utazási szolgáltatásokat olyan szerződés

megkötését követően állítják össze, amely alapján a

vállalkozó különböző típusú utazási szolgálta- tások közötti

választásra biztosít jogot az Utazónak, vagy

be) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan

különböző vállalkozókkal jön létre a szerződés egymáshoz

kapcsolódó online foglalási folyamatok keretében, amelyek

során az a vállalkozó, akivel vagy amellyel az Utazó először

köt szerződést, továbbítja az Utazó nevét, fizetési adatait,

telefonszámát és e-mail címét egy vagy több másik

vállalkozónak, és köztük az első utazási szolgáltatás foglalásának

visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül

szerződés jön létre; Nem minősül utazási csomagnak:

a) a huszonnégy óránál rövidebb időtartamú utazási

csomag, kivéve, ha éjszakai szállást is tartalmaz,

b) olyan utazási csomag, amelynek felkínálása vagy

igénybevételének elősegítése alkalomszerűen és

nonprofit alapon, kizárólag az Utazók szűk körére

korlátozódóan történik,

c) több utazási szolgáltatásra vagy meghatározott

időtartamra kötött keret- szerződés alapján, üzleti jellegű utak

megszervezésére irányulóan, a szakmája, önálló foglalkozása

vagy üzleti tevékenysége céljából eljáró természetes vagy

jogi személy számára nyújtott utazási csomagok.

d) az utazási szolgáltatások olyan összeállításai, amelyek

esetén a kormány- rendelet 2. § 9. pont (utazási

szolgáltatás) a), b) vagy c) alpontjában említett

utazási szolgáltatásokból legfeljebb egy típust

kombinálnak a 2. § 9. pont

d) alpontjában említett egy vagy több turisztikai

szolgáltatással, ha azok olyan szolgáltatások, amelyek

- értéke nem éri el az utazási csomag értékének huszonöt

százalékát, és nem az összeállítás alapvető elemeként

hirdetik őket, illetve - a hirdetés módjától függetlenül - annak

nem képezik lényeges elemét, vagy

- kiválasztásukra és a szerződés megkötésére csak azt

követően kerül sor, hogy a 2.§ 9. pont a), b) vagy c) alpontja

szerinti valamely utazási szolgáltatás teljesítése

megkezdődött.

Utazási csomag megkezdése: az utazási csomagban foglalt

bármely utazási szolgáltatás nyújtásának a megkezdése;

Utazási csomagra vonatkozó szerződés: az utazási csomag

egészére vonatkozó szerződés, vagy ha az utazási csomag

nyújtására több önálló szerződés alapján kerül sor,

valamennyi olyan szerződés, amely az utazási

csomagban foglalt utazási szolgáltatások nyújtására

irányul;

Utazási szolgáltatás:

a)  személyszállítás,

b) a nem lakáscélú szállásnyújtás, amely nem képezi lényeges

elemét valamely személyszállítási szolgáltatásnak,

c) személygépkocsinak, a közúti közlekedés szabályairól szóló

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet szerinti

gépkocsinak vagy motorkerékpárnak a kölcsönzése,

valamint

d) bármely olyan egyéb turisztikai szolgáltatás, amely nem

képezi lényeges elemét az a)-c) pont szerinti valamely utazási

szolgáltatásoknak, így különösen kulturális eseményen való

részvétel biztosítása, kiállításon, vásáron, koncerten való

részvétel biztosítása, sportesemény látogatásának

biztosítása, sport- felszerelés szabadidős célú kölcsönzése,

síbérlet biztosítása, kirándulásokon való részvétel biztosítása,

élményparkokba való belépés biztosítása, idegen- vezető

szolgáltatás nyújtása,

Utazási szolgáltatás együttes: ugyanazon utazáshoz vagy

üdüléshez igénybe vett, legalább két különböző típusú

utazási szolgáltatás, amely nem alkot utazási csomagot,

és az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések

megkötését eredményezi, ha a vállalkozás

a) értékesítési helyének egyetlen alkalommal történő

felkeresése vagy azzal való kapcsolatfelvétel során elősegíti

az Utazók számára az egyes utazási szolgáltatások

külön-külön való kiválasztását és kifizetését, vagy

b) célzott módon elősegíti legalább egy további utazási

szolgáltatásnak egy másik vállalkozótól való igénybevételét,

feltéve, hogy ez utóbbi vállalkozóval az első utazási

szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb

24 órán belül szerződés jön létre;

Nem minősül szolgáltatás együttesnek:

a) a huszonnégy óránál rövidebb időtartamú utazási

szolgáltatás együttesek, kivéve, ha ezek éjszakai szállást is

tartalmaznak,

b) olyan utazási csomagra, amely felkínálása, és amely

igénybevételének elősegítése alkalomszerűen és nonprofit

alapon, kizárólag az Utazók szűk körére korlátozódóan

történik,

c) olyan utazási szolgáltatás együttesek, amelyeket több

utazási szolgálta- tásra vagy meghatározott időtartamra

kötött keretszerződés alapján, üzleti jellegű utak

megszervezésére irányulóan a szakmája, önálló

foglalkozása vagy üzleti tevékenysége céljából eljáró

természetes vagy jogi személy számára nyújtottak.

d) ha a kormányrendelet 2. § 9. pont a), b) és c) alpontja

szerinti utazási szolgáltatásokból legfeljebb egy típusnak

és a 2. § 9. pont d) alpontja szerinti egy vagy több

turisztikai szolgáltatásnak az igénybevételére kerül sor, ha

ez utóbbi szolgáltatások nem teszik ki jelentős hányadát –

az utazási szolgáltatás együttes értékének huszonöt

százalékát – a szolgáltatások összesített értékének, és

nem az utazás vagy szolgáltatások lényeges elemeként

hirdetik őket, illetve – a hirdetés módjától függetlenül –

annak nem képezik lényeges elemét.

 

1.Az utazási szerződés

A ) utazási szolgáltatásokra kötött szerződés

1.1. Az Utazó a Solemar Travel utazási szolgáltatásait bármely Solemar Travel

utazást értékesítő (utazást szervező vagy utazást közvetítő)

irodában megrendelheti. Az utazási szerződés érvényesen

az Utazók és a Solemar Travel között akkor jön létre – a hivatkozott

jogszabályok és feltételek szerint –, amikor az Utazó

által megrendelt utazási szolgáltatások a tájékoztatóban alkalmazott megjelölését, a teljesítés időpontját, az ellenértékét és a

fizetési határidőt rögzítő, az utazási iroda által kiállított

visszaigazolást/utazási szerződést az Utazó aláírta, és az

utazási iroda az Utazó által megrendelt utazási

szolgáltatásokat az Utazó foglalási számának közlésével

vissza igazolta, és az előleg befizetésre került.

A Solemar Travel felhívja az Utazó/megrendelő figyelmét, hogy az

utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek

mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a részvételi

díj (teljes részvételi díj) utazásszervező bankszámlájára vagy

pénztárába történő beérkezésével lép hatályba. A Solemar Travel külön

felhívja az Utazó/megrendelő figyelmét, hogy az előző

mondatban meghatározottak

alapján létrejött utazási szerződés érvényes, de nem hatályos,

és mind addig, amíg a szerződés nem lép hatályba, addig

az utazásszervezőt nem terheli az elutaztatási

kötelezettség. Amennyiben az Utazó/megrendelő

utazásközvetítőnél fizette be az előleget/részvételi díjat,

úgy jogosult az utazásszervezőnél telefonon, levélben

vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérni arról, hogy

a közvetítőnél befizetett/átutalt összeg megérkezett-e az

utazásszervező bankszámlájára.

Jogi személy esetében az aláírási jogosultsággal rendelkező

személy aláírása szükséges, amely jogosultságát aláírási

címpéldánnyal köteles igazolni.

Ha a Solemar Travel a jelentkezést helyhiány vagy más ok

miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási

szerződés csak akkor jön létre, ha a Solemar Travel az Utazót

jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban

külön értesíti. Ezen értesítésig az Utazó jelentkezését

Solemar Travel bármikor visszamondhatja és a befizetett előleget

visszafizeti.

A Solemar Travel az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés

megkötésekor vagy azt követően haladéktalanul tartós

adathordozón az Utazó rendelkezésére bocsátja a

szerződés egy példányát vagy az arról szóló

visszaigazolást. Ha az utazási szolgáltatásra vonatkozó

szerződés megkötésére a felek együttes fizikai jelenlétében

kerül sor, az Utazó jogosult a szerződés

nyomtatott példányára is.

A Solemar Travelt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. A Solemar Travel

az Utazóval/meg- rendelővel történő szerződés megkötését

indokolás nélkül elutasíthatja.

- Ha az Utazó nem személyesen jár el (jelentkezés,

előlegfizetés, stb.), megbízottja jogosult helyette és

nevében eljárni az utazási szerződés létre- hozásakor.

Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az Utazó

(megbízó) és közte létrejött jogviszonyt a Solemar Travel felé

szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratban

foglalt meghatalmazással igazolja, az utazási

szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek

alanyává a megbízó (Utazó) válik. A meg- bízott

köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos

birtokábajutott okiratot, tájékoztatót a megbízónak (Utazónak)

haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy

meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan

megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó, a Solemar Travelt ért,

illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az

eljáró személy teljes jogi és anyagi felelősséggel tartozik.

Az utazási csomagra vonatkozó szerződés tartalma

A Solemar Travel az utazási csomagra vonatkozó szerződés

megkötésekor vagy azt követően haladéktalanul tartós

adathordozón az Utazó rendelkezésére bocsátja a

szerződés egy példányát vagy az arról szóló

visszaigazolást. Ha az utazási csomagra vonatkozó

szerződés megkötésére a felek együttes fizikai

jelenlétében kerül sor, az Utazó jogosult a szerződés

nyomtatott példányára.

1.5. A 45/2014. (II . 26.) Korm . rendele t 4 . § 14. pontja

szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén

a Solemar Travel az utazási csomagra vonatkozó szerződés

egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást

papíron vagy

– ha az Utazó ehhez hozzájárul – más tartós

adathordozón bocsátja az Utazó rendelkezésére.

1.6. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés, illetve

a szerződés vissza- igazolása magában foglalja a

megállapodás teljes tartalmát, különösen a

kormányrendelet 14. § (2) bekezdés a)-h) pontjaira

kiterjedő tájékoztatást az alábbiak szerint:

- az úti cél vagy úti célok, az útvonal és a tartózkodás

időtartama, időpontokkal

megjelölve, valamint ha a szállás is az utazási

csomag részét képezi, a csomagba tartozó éjszakák

számának a megjelölése,

- a szállítóeszköz vagy szállítóeszközök jellemzői és

kategóriája, az indulás és az érkezés helye, napja és

ideje, közbenső megállók időtartama és helye, valamint a

közlekedési csatlakozások,

- ha a pontos időpont nem került meghatározásra,

az indulás és a vissza- érkezés megközelítő

időpontja,

- a szállás helye, főbb jellemzőinek megjelöléseivel és

lehetőség szerint a célország szabályai szerinti

turisztikai osztályba sorolása,

- az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás (étkezési

rend),

- a látogatások, kirándulások vagy egyéb, az utazási

csomag teljes díjában foglalt szolgáltatások,

- ha valamely utazási szolgáltatás csoportosan

vehető igénybe, ennek megjelölése, valamint ha előre

megállapítható, a csoport létszámának megjelölése,

- ha az Utazó szóbeli kommunikáció útján vehet igénybe

egyéb turisztikai szolgáltatásokat, annak megjelölése,

hogy mely nyelven nyújtják az igénybe venni kívánt

szolgáltatásokat,

- annak megjelölése, hogy az utazás vagy üdülés

alkalmas-e mozgásában korlátozott személyek számára,

illetve az Utazó kérésére tájékoztatás arról, hogy az ő

egyéni igényeit figyelembe véve alkalmas-e számára

az utazás vagy üdülés,

- az utazásszervező, illetve az utazási csomag

utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén

az utazásközvetítő neve, címe, telefonszáma, valamint

- ha rendelkezik ilyennel - e-mail-címe, valamint arra

vonatkozó tájékoztatás, hogy az Utazóval szerződő fél

utazásszervezői vagy utazásközvetítői minőségben jár-e

el,

- az utazási csomag teljes díja adókkal együtt, és

minden további díj,illeték és egyéb költség, illetve ha ezek a költségek

éssszerű módon nem számíthatók ki a szerződéskötés

előtt, akkor annak megjelölése, hogy milyen típusú olyan

többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az Utazónak

kell viselnie,

- a fizetési feltételek, ideértve azt az összeget vagy a díj

százalékban megadott azon részét, amelyet előlegként

kell befizetni, valamint a fennmaradó díj rendezésének

ütemezését, illetve az Utazó által fizetendő vagy

biztosítandó pénzügyi biztosíték,

- az a minimális Utazólétszám, amely az utazási

szolgáltatás nyújtásának feltétele, valamint annak a

határidőnek a megjelölése, amely alatt az utazásszervező

- az utazási szolgáltatás megkezdése előtt - a

minimális Utazólétszám el nem érése esetén az utazási

szerződést felmondhatja,

- tájékoztatás az utazással érintett országok útiokmány- és

vízumelőírásairól,

ideértve a vízumkérelmek elbírálási idejének

hozzávetőleges megjelölését, valamint az egészségügyi

előírásokra vonatkozó tájékoztatást,

- tájékoztatás az Utazó felmondása esetén fennálló

költségekről, illetve baleset, betegség vagy halál esetén

a segítségnyújtás, ideértve a hazaszállítás költségeinek

fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező

biztosításról,

- az arra vonatkozó információ, hogy az Utazó az utazási

csomag megkezdése előtt megfelelő bánatpénz, vagy

adott esetben az utazásszervező részéről felszámított

egységes bánatpénz ellenében bármikor jogosult

felmondani a szerződést.

továbbá az alábbiakat:

- az Utazó által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó

azon különleges igényeket, amelyeket a Solemar Travel

elfogadott,

- a Solemar Travel arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy felelős a

szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás

megfelelő teljesítéséért, valamint, hogy az utazásszervező

köteles segítséget nyújtani az Utazó számára, ha az

utazás során nehéz helyzetbe kerül,

- a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nyújtásáért

felelős biztosítónak vagy pénzügyi intézménynek a

megnevezését, elérhetőségét, címét, amellyel a Solemar Travel az

előírt kötelező biztosításra, valamint vagyoni biztosítékra

vonatkozóan szerződést kötött, továbbá erre a célra kijelölt

hatóság nevét és elérhetőségét,

- a Solemar Travel helyi képviselőjének, egy kijelölt

kapcsolattartó pontnak vagy egyéb szolgáltatónak a

nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail-címét, továbbá

– ha rendelkezik ilyennel – faxszámát, annak érdekében,

hogyha az Utazó nehéz helyzetbe kerül, illetve az utazási

csomaggal kapcsolatban általa észlelt szerződésszegésről

panaszt kíván tenni, az utazásszervezővel való gyors és

hatékony kommunikáció biztosítva legyen,

- ha szülő vagy törvényes képviselő kísérete nélkül

kiskorú utazik szállást is tartalmazó utazási csomagra

vonatkozó szerződés alapján, tájékoztatást

a kiskorúval vagy a kiskorú tartózkodási helyén

tartózkodó, a kiskorúért felelős személlyel való

közvetlen kapcsolat létesítésének módjáról,

- arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az Utazó köteles

haladéktalanul jelezni az utazásszervező részére az

utazási csomaggal kapcsolatban észlelt

szerződésszegést,

- tájékoztatást a rendelkezésre álló panaszkezelési

vagy vitarendezési eljárásokról,

- tájékoztatást az Utazót megillető

szerződés átruházási jogról.

1.7. A Solemar Travel köteles az utazási szolgáltatás

megkezdése előtt megfelelő időben, az utazási

szolgáltatás igénybevétele előtt az Utazó rendelkezésére

bocsátani az utazási szolgáltatás

igénybevételéhez szükséges nyugtákat, utalványokat,

Utazó nevére szóló biztosítási kötvényt, menet- jegyeket,

valamint az indulás tervezett időpontjára, az Utazó

felvételének időpontjára, a közbenső megállók, a

csatlakozások, és az érkezés tervezett időpontjára

vonatkozó tájékoztatást.

Az utazási csomagra vonatkozó szerződések és az

utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó

szerződések közös szabályai

1.8. A vállalkozó felel a foglalási rendszer ellenőrzési

körében bekövetkezett technikai hibákért, valamint -

ha utazási szolgáltatás együttes részét képező utazási

szolgáltatások foglalását is vállalta - a foglalás során

elkövetett hibákért. A vállalkozó nem felel azokért a

foglalási hibákért, amelyek az Utazó közrehatása

folytán következtek be, vagy amelyeket

elháríthatatlan és rendkívüli körülmények okoztak.

1.9. Ha az utazásszervező, illetve az Európai

Gazdasági Térségen kívül található utazásszervező

esetén a valamely tagállamban letelepedett

utazásközvetítő kártérítést fizet, díjengedményt ad

vagy eleget tesz az e rendelet szerinti egyéb

kötelezettségének, jogosult bármely olyan harmadik

féllel szemben megtérítési igénnyel fellépni, aki

közrehatott a kártérítést, a díjengedményt vagy az

egyéb kötelezettséget kiváltó esemény

bekövetkeztében.

1.10.Az utazási csomag utazásszervezője, illetve az

utazási szolgáltatás- együttes igénybevételét elősegítő

kereskedő olyan tartalmú nyilatkozata, amely szerint

kizárólag az utazási szolgáltatás nyújtójaként,

közvetítőként vagy más minőségben jár el, illetve amely

szerint valamely utazási csomag vagy utazási

szolgáltatás együttes nem minősül utazási csomagnak,

illetve utazási szolgáltatás együttesnek, nem mentesíti az

utazásszervezőt, illetve az utazási szolgáltatás együttes

igénybevételét elősegítő kereskedőt az e rendelet szerinti

kötelezettségek teljesítése alól.

Az Utazó nem mondhat le az utazási csomagra és az utazási

szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződés alapján őt

megillető jogokról. A joglemondó nyilatkozat semmis.

Semmis az Utazó és a vállalkozó közötti olyan

megállapodás, illetve az Utazó által tett olyan

jognyilatkozat, amely közvetlenül vagy közvetve azt

eredményezi, hogy az Utazó a jogszabályból, illetve az

utazási csomagra

és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó

szerződésből eredő jogairól lemond, vagy amely e jogok

korlátozását eredményezi, illetve amelyek célja, hogy

megkerülje e rendelkezések alkalmazását. A

semmisségre az Utazó érdekében lehet hivatkozni.

1.11.A Solemar Travel, illetve az utazási csomag

utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén

a Solemar Travel mellett az utazásközvetítő az Utazó szerződési

nyilatkozatának megtétele előtt köteles általános

tájékoztatást nyújtani az Utazónak a kormányrendelet 1.

vagy a 2. mellékletében foglalt tájékoztató

formanyomtatványon.

1.12.A Solemar Travel, illetve az utazási csomag

utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén

a Solemar Travel mellett az utazásközvetítő az Utazó

szerződési nyilatkozatának megtétele előtt a fenti

bekezdésben foglal-takon túl - ha az utazási

csomagban foglalt utazási szolgáltatás jellegéből

adódóan szükséges - tájékoztatást nyújt az 1.5.

pontban felsoroltakról.

1.13.Telefonon kötött utazási csomagra vonatkozó

szerződés esetén a Solemar Travel vagy az utazásközvetítő az

Utazónak általános tájékoztatást nyújt a

kormányrendelet 2. mellékletében foglaltak szerint,

valamint tájékoztatja az Utazót a 1.11. pontjában

foglaltakról.

1.14.A kormányrendelet 2. § 6. pont b) alpont be)

alpontjában meghatározott utazási csomagok esetén

Solemar Travel, valamint azon vállalkozó, akinek részére az

adatokat továbbították, az Utazó szerződési

nyilatkozatának megtétele előtt külön-külön

tájékoztatja az Utazót az 1.5. pontjában foglaltakról.

Ezzel

egyidejűleg Solemar Travel is általános tájékoztatást nyújt a

kormányrendelet 3. mellékletében foglalt tájékoztató

formanyomtatványon.

1.15.Az Utazóval a kormányrendelet 14. § (2) bekezdés

a), c), d) e), valamint h) pontja szerint közölt feltételek

az utazási csomagra vonatkozó szerződés lényeges

részét képezik és kizárólag a szerződő felek kifejezett

hozzájárulása esetén módosíthatók. A Solemar Travel vagy

utazásközvetítő az utazási csomagra vonatkozó

szerződés megkötése előtt világos, közérthető és kifejezett

módon közli az Utazóval a szerződéskötést megelőzően

nyújtott tájékoztatást érintő változásokat. Ha a Solemar Travel vagy

az utazásközvetítő az Utazó szerződési nyilatkozatának

megtétele előtt a további díjakra, illetékekre vagy egyéb

költségekre vonatkozó, a kormányrendelet 14. § (2)

bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének

nem tesz eleget, az Utazó nem köteles megfizetni

ezeket a többletköltségeket.

1.16.Az utazási szolgáltatás együttesre kötött szerződés

esetén az utazási szolgáltatás együttes igénybevételét

elősegítő kereskedő - ideértve azt a vállalkozót is, aki

valamely tagállamban nem minősül letelepedettnek, de

tevékenysége valamely tagállamba irányul - az Utazó

szerződési nyilatkozatának megtétele előtt világos,

közérthető és kifejezett módon tájékoztatást ad arról,

hogy

a) az Utazót nem illetik meg az e rendeletben kizárólag az

utazási csomag tekintetében biztosított jogok, és

minden szolgáltató önállóan felel az általa nyújtott

szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint

b) az Utazó az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

szóló 213/1996. (XII . 23.) Korm . rendelet alapján jogosult a

fizetésképtelenséggel szembeni védelemre.

1.17.Az 1.15. foglaltak teljesítése érdekében az utazási

szolgáltatás együttes igénybevételét elősegítő kereskedő

az Utazó részére szóló tájékoztatást a kormányrendelet 4.

mellékletében foglalt tájékoztató formanyomtatványon

adja meg. Ha valamely szolgáltatás együttes esetén a 4.

mellékletben foglalt egyik formanyomtatvány sem

alkalmazható, az azokban foglaltakkal egyenértékű

tájékoztatást kell nyújtani. Az Utazó és az utazási

szolgáltatás- együttes igénybevételét elősegítő

kereskedőtől eltérő vállalkozó közötti szerződéskötés

esetén ez utóbbi vállalkozó köteles tájékoztatni az utazási

szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződés

megkötéséről az utazási szolgáltatásegyüttes

igénybevételét elősegítő vállalkozót.

1.18.A Solemar Travel a tájékoztatóban foglaltaktól való –

kivételesen indokolt esetekben – eltérés jogát

kifejezetten fenntartja, és vállalja, hogy a változásokat

a szerződés megkötése előtt az Utazóval írásban közli. A

Solemar Traveláltal korábban közzétett adatokban történt esetleges

változásokról, mint pl. az utazás időtartamára, az egyes

részszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára és

a részvételi díj összegére vonatkozóan Solemar Travel írásban

tájékoztatót küld az utazás előtt, vagy személyesen közli

azokat az Utazóval. Solemar Travel fenntartja a jogot a szálloda

(szálláshely) kategórián belüli változtatására, csoportos

utazások esetében a programok sorrendjének változtatására

indokolt esetekben, valamint a programok azonos értékű

és jellegű programokra való felcserélésére rendkívüli

esetekben.

1.19.A tájékoztatóban található általános információk, a

lefoglalt út részletes leírása, a visszaigazolás/utazási

szerződés tartalma és ezen utazási feltételek az utazási

szerződés tartalmát képezik úgy a tájékoztatóban, mint

a más módon közzétett utazási szolgáltatásokra történő

szerződéskötés esetén.

2. Fizetési feltételek

2.1. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában

szereplő szolgáltatások (alapszolgáltatások és járulékos

szolgáltatások) díját, a Solemar Travel szervezési költségét,

továbbá az árrés ÁFA összegét foglalja magában. A részvételi díj nem tartalmazza

útlemondási biztosítást, a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező

terheket (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj,

kikötői- és repülőtéri illeték). Amennyiben a szerződő fél

jogi személy és nem végfelhasználó, úgy az áfatörvény

értelmében az idegenforgalmi szolgáltatás árára +27%

általános forgalmi adót kell felszámítani, mely összeget

a katalógusban vagy a honlapon szereplő, illetve szórólapon

meghirdetett részvételi díjak ára nem tartalmaz.

A kedvezmények a Solemar Travel saját szervezésű, teljes árú

utazások alapszolgáltatásainak díjából érvényesíthetők.

A kedvezmények nem vonatkoznak a kedvezményes

ajánlatokra, a járulékos szolgáltatásokra (illeték, felárak,

vízumdíjak, biztosítások), valamint repülőjegy

megrendelésekre. Solemar Travel által meghirdetett kedvezményes

ajánlatok és a különböző kedvezmények nem vonhatók

össze. Solemar Travel fenntartja magának a jogot, hogy esetenként

kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat

hirdessen meg olyan árakon, amelyek katalógusában illetve tájékoztatóban nem

szerepeltek. Ez nem módosítja a már előleggel vagy teljes

befizette díjú utazások mindkét fél (Utazó és Solemar Travel) által

elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a

mindenkori szerződéskötésben meghatározott részvételi

díj.

2.2. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés

megkötésekor előleg címén a részvételi díj legfeljebb

negyven százaléka befizetendő. Ettől a rendelkezéstől el

lehet térni, ha a közreműködővel kötött szerződés ennél

szigorúbb kötelezettséget ró a Solemar Travelre. Az utazási

szolgáltatásra vonatkozó

szerződés alapján fizetendő teljes díj - részvételi díj,

valamint a kormány- rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja

szerinti adó, illeték és egyéb kötelező terhek -

összegének megfizetését az Utazó az utazás

megkezdése előtt legkésőbb a 30. naptári napig,

köteles befizetni külön felhívás nélkül, kivéve azt az

esetet, amikor az adott útra vonatkozó szerződés kiegészítés

ennél korábbi/későbbi határidőt ír elő. Ha a

jelentkezés az utazást megelőző 30

akkor a részvételi díj 100%-át kell befizetni

a Solemar Travel számlájára.

Hajóutak esetében jelentkezéskor a részvételi díj 40%-át kell

előlegként befizetni, kivéve, ha a hajótársaság magasabb

összeget határoz meg.

A fennmaradó összeget az Utazó az utazás megkezdése

előtt legkésőbb a 35. naptári napig köteles befizetni

külön felhívás nélkül, kivéve azt az esetet, amikor az

adott hajóútra vonatkozó szerződés-kiegészítés ennél

korábbi/későbbi határidőt ír elő. Ha a jelentkezés az utazást

megelőző 30. ill. a hajótársaság által meghatározott naptári

napon belül történik, akkor a részvételi díj 100%-át kell

befizetni a Solemar Travel számlájára.

2.3. A Solemar Travel az utazási szolgáltatásra és az utazási

csomagra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díjat

legkésőbb húsz nappal az utazási szolgáltatás megkezdése

előtt felemelheti. A díjemelésről és annak indokáról húsz

nappal az utazási szolgáltatás megkezdése előtt a Solemar Travel

értesíti az Utazót. A Solemar Travel a díjemelésről való tájékoztatást

tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a

számítások feltüntetésével, világos és közérthető módon

adja meg. A díj emelésére kizárólag:

a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy

egyéb energiaforrás költségei,

b) az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt

részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben

közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó,

illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi

díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy

c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó

devizaárfolyamok változása miatt kerülhet sor.

A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek

emelkedésének mértékével, és a szerződésben pontosan

meg kell határozni a módosított díj számításának módját.

2.4. Ha az 2.3. bekezdés szerinti díjemelés mértéke az

Utazó által fizetendő teljes díj nyolc százalékát

meghaladja, úgy az Utazó jogosult

a) a javasolt változtatást elfogadni, vagy

b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra

vonatkozó szerződést felmondani.

2.5. Az Utazó díjengedményre is jogosult azon

költségek tekintetében, amelyek a 2.3. pont a)-c)

pontjában foglalt költségeknek a szerződéskötést

követően, de az utazási csomag megkezdése előtt

bekövetkező csökkenéséből erednek. Díjengedmény

esetén a Solemar Travel jogosult az Utazónak visszafizetendő

összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív

költségeket. Az Utazó kérésére a Solemar Travel e költségeket

igazolja.

2.6. A Solemar Travel az utazási csomag megkezdése előtt az

utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeinek

egyoldalú módosítására jogosult, amennyiben

a) a változás nem jelentős, és

b) a Solemar Travel a módosításról világos, közérthető és

kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az

Utazót.

2.7. Solemar Travel a teljes részvételi díj befizetése ellenében a

szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet

ad át az Utazónak, amelyet az utazás megkezdése előtt

a Solemar Travel megbízottjának be kell mutatni, ellenkező

esetben az Utazó az utazáson nem vehet részt.

Csoportos utazások során az Utazó a Solemar Travel útján a

programban nem szereplő, előre be nem fizetett

szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel veheti

igénybe, amennyiben a programra a helyszínen még

lehetséges a jelentkezés.

2.8. A Solemar Travel által kiadott tájékoztatóban, illetve a www.hajoutak.net, www.tengerpartinyaralasok.net, www.solemartravel.hu.oldalon és szórólapokon meghirdetett egyéni és

csoportos ajánlatok a szabad helyek függvényében

vagy visszavonásig érvényesek.

A hajótársaságok és egyes külföldi beszállítók speciális

árképzése miatt a katalógusban, ill. www.hajoutak.net, www.tengerpartinyaralasok.net, www.solemartravel.huoldalon feltüntetett, tengeri hajóutakra és egyes

külföldi szolgáltatásokra vonatkozó árak csupán

tájékoztató jellegűek. A hajótársaságok és egyes

külföldi szolgáltatók fenntartják a jogot az árak

értesítés nélküli módosítására. A kiválasztott

hajóútra és egyes külföldi szolgáltatásokra

vonatkozóan mindenkor a hajótársaságok, illetve a

külföldi beszállítók online foglalási rendszerében

található árakat kell érvényesnek tekinteni. Hivatalos

ajánlatnak csak az ajánlatkérést követően

elkészített, konkrét hajóútra vagy egyéb utazási

szolgáltatásra vonatkozó és opciós foglalást is

tartalmazó írásbeli ajánlat minősül.

3.Utazó felmondási és módosítási joga, a szerződés

átruházása

3.1. Az Utazó az utazási szolgáltatásra és az

utazási csomagra vonatkozó szerződésben

foglaltaknak megfelelően, a szerződést bármikor

felmondhatja. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó

szerződésben az Utazó felmondása esetére a Solemar Travel

bánatpénzt köt ki, melynek mértéke a részvételi díj

összegét nem haladhatja meg.

3.2. Az Utazó az alábbi mértékű és indokolt

bánatpénz megfizetésére köteles.

Egyéni utazás esetén az Utazónak az alábbi

lemondási költség/bánatpénz megfizetése mellett

bármikor jogában áll az utazást lemondani. A fizetendő

összeg, a részvételi díj százalékában:

• 60-30 nappal indulás előtt: 10%

• 29-15 nappal indulás előtt: 40%

• 14-6 nappal indulás előtt: 50%

• 5-3 nappal indulás előtt: 75%

• 2-0 nappal indulás előtt: 100%

Lemondás esetén a lemondási költség/bánatpénzköteles

rész nem tartalmazza a fakultatív programok,

a fakultatív ellátás és a repülőtéri illeték összegét. Az

útlemondási biztosítás teljes összege vissza nem

téríthető. Egyes külföldi szolgáltatók szolgáltatásai,

valamint a diszkont és egyes menetrendszerinti

légitársaságok járataira szervezett utak esetén a

repülőtéri illeték és egyes szolgáltatások részei a

lemondási költség/bánat- pénz-köteles részvételi

díjnak.

Csoportos utazások esetén az Utazónak az alábbi

lemondási költség/ bánatpénz megfizetése mellett

bármikor jogában áll az utazást lemondani. A fizetendő

összeg európai csoportos utazások esetében a

részvételi díj százalékában:

• 60-35 nappal indulás előtt: 10%

• 34-15 nappal indulás előtt: 75%

• 14-0 nappal indulás előtt: 100%.

A fizetendő összeg Európán kívüli csoportos utazások

esetében a részvételi díj százalékában:

• 60-35 nappal indulás előtt: 10%

• 34-21 nappal indulás előtt: 85%

• 20-0 nappal indulás előtt: 100%.

Egyéni hajóút esetén az Utazónak a

hajótársaságok kiegészítő utazási feltételeiben

meghatározott lemondási költség/bánatpénz

megfizetése mellett bármikor jogában áll az

utazást lemondani.

Lemondás esetén a lemondási költség/bánatpénzköteles

rész nem tartalmazza a fakultatív programok,

a fakultatív ellátás és a repülőtéri illeték összegét. Az

útlemondási biztosítás teljes összege vissza nem

téríthető. Csoportos hajóutak esetén az Utazónak a

csoportos hajóutakra vonatkozó kiegészítő utazási

feltételeiben meghatározott lemondási díj/bánatpénz

megfizetése mellett bármikor jogában áll az utazást

lemondani.

Lemondás esetén a lemondási költség/bánatpénzköteles

rész nem tartalmazza a fakultatív

programok, a fakultatív ellátás és a repülőtéri illeték

összegét. Az útlemondási biztosítás teljes összege

vissza nem téríthető. Csoportos hajóutakra speciális

foglalási- és lemondási feltételek vannak érvényben.

A hajóút, ill. a menetrend szerinti repülőjegyek

módosítása, törlése, vagy a hajóút, ill. a repülőjegy

árának esetleges visszatérítése az adott

hajótársaság, ill. légitársaság szabályozása és a

kifizetett díjtétel feltételei szerint történik.

Jegyvásárláskor a nem visszatéríthető repülőjegyek

mellé ajánljuk fakultatív útlemondási biztosítás

megkötését.

A Solemar Travel e pontban részletezett lemondás esetében

megtéríti az Utazó által vagy nevében az utazási

csomag ellenértékeként befizetett teljes díj bánatpénzzel

csökkentett értékét. Az Utazó részére való

megtérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási

csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő

14 napon belül kell teljesíteni

3.3. Az Utazó az utazási csomag megkezdését

megelőzően bánatpénz fizetése nélkül jogosult

felmondani az utazási csomagra vonatkozó

szerződést, ha a célállomás a külpolitikáért felelős

miniszter által vezetett minisztérium honlapján az

„utazásra nem javasolt” utazási célországokat és

térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került. Ebben

az esetben az Utazó az utazási csomag ellenértékeként

befizetett teljes díj visszafizetésé- re jogosult, további

kártérítést azonban nem követelhet.

3.4. Ha az Utazó az utazáshoz szükséges hatósági

engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró

határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha

ugyanezen ok miatt az Utazónak ugyanezen utazásra

jelentkező házastársa, gyermeke, szülője vagy testvére

lemond, a lemondás miatt a 3.2. pont szerinti lemondási

díj/bánatpénz összegét tartoznak megfizetni.

3.5. Szilveszteri vagy kiemelt időszaki (ünnepek,

nemzetközi kiállítás vagy vásár)

foglalás esetén speciális lemondási díjak/ bánatpénz

kerülhet kikötésre, melyről a Solemar Travel az Utazót

tájékoztatja és tartalmazni fogja azt a létrejött

szerződés is.

3.6. Az Utazó jogosult az utazási csomagra vonatkozó

szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan

személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt

valamennyi feltételnek megfelel, feltéve, ha az

utazásszervezőt erről az utazási csomag megkezdése

előtt észszerű időn belül, tartós adathordozón értesíti.

Az utazási csomag megkezdése előtt legalább hét

nappal történő értesítést minden esetben észszerű időn

belüli értesítésnek kell tekinteni. Egyes esetekben

előfordulhat, hogy az utazási csomag átruházási

szándékának időpontjában valamely szolgáltató

(légitársaság, hajótársaság, szállodai szolgáltató) már

átruházási költségek megfizetése mellett sem tud

férőhelyet biztosítani, így ebben az esetben az Utazó

nem tud élni átruházási jogával.

Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél

egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj,

valamint a szerződés átruházásából

eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek

megfizetéséért. A Solemar Travel tájékoztatja a szerződésből kilépő

felet az átruházás tényleges költségeiről. Ezek a

költségek nem lehetnek aránytalanok és nem

haladhatják meg a Solemar Travelnek az utazási csomagra

vonatkozó szerződés átruházásából eredő tényleges

költségeit. Az utazási szerződés átruházásából eredő

további illetékekre, díjakra és egyéb költségekre

vonatkozó bizonylatokat az utazás- szervező a

szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja.

4.A Solemar Travel elállása

4.1. A Solemar Travel kártérítési kötelezettség nélkül jogosult

felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést

és köteles visszafizetni az Utazónak az utazási csomag

ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem

éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot

és az utazásszervező a szerződés felmondásáról a

szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb

az alábbiak szerint értesíti az Utazót:

- húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat

napnál hosszabb utak esetén,

- hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a

kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,

- negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése

előtt, a két napnál rövidebb utak esetén,

b) a Solemar Travelt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények

gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan

késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése

előtt értesíti az Utazót a szerződés felmondásáról.

A Solemar Travel a fenti esetben megtéríti az Utazó által vagy

nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett

teljes díjat. Az Utazó részére való megtérítést

haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra

vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon

belül teljesíteni.

4.2. Amennyiben a 2.2. pontban megjelölt időpontig az

Utazó nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, Solemar Travel külön

értesítés nélkül elállhat a szerződéstől, és azt

tárgytalannak tekintheti.

4.3. Ha a Solemar Travel nem az Utazó érdekkörében felmerült

okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha

az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet

érint, amely - az utazási szolgáltatásra vonatkozó

szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős

miniszter által vezetett minisztérium honlapján az

„utazásra nem javasolt” utazási célországokat és

térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül,

a) az Utazó az eredetivel azonos vagy magasabb

értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt,

vagy

b) ha a Solemar Travel az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás

nyújtására nem képes vagy az Utazó a felkínált

helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a Solemar Travel

köteles a teljes befizetett díj azonnali

visszafizetésére.

Ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás az

eredetinél alacsonyabb értékű, a Solemar Travel köteles a

díjkülönbözetet az Utazónak megtéríteni.

4.4. Ha az utazási csomag megkezdése előtt a Solemar Travel

jelentősen megváltoztatja a kormányrendelet 14. § (2)

bekezdés a) pontja szerinti valamely utazási szolgáltatás

lényeges elemét, vagy nem tudja teljesíteni a 17. § (3)

bekezdés

a) pontja szerinti elfogadott különleges igényeket, az

Utazó – 3 napon belül- jogosult

a) a javasolt változtatást elfogadni, vagy

b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra

vonatkozó szerződést felmondani.

Ha az Utazó felmondja az utazási csomagra vonatkozó

szerződést, és a Solemar Travel másik utazási csomagot ajánl fel,

annak elsősorban azonos vagy magasabb minőségű

utazási csomagnak kell lennie. Az Utazó - a 27. § (2) és

(3) bekezdésére figyelemmel - a szerződés

megszűnéséből eredő kára megtérítésére jogosult.

4.5. A Solemar Travel indokolatlan késedelem nélkül, világos,

közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón

tájékoztatja az Utazót

a) a 4.4. pont szerinti változtatásokról és az utazási

csomag teljes díjára gyakorolt hatásról,

b) arról az észszerű határidőről, amelyen belül az

Utazónak tájékoztatnia kell az utazásszervezőt a 4.4.

pont szerinti döntéséről,

c) arról, hogy ha az Utazó nem ad választ a b)

pontban említett határidőn belül, a szerződés a

határidő lejártát követő napon megszűnik, valamint

d) a felajánlott másik utazási csomagról és annak

díjáról.

Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést

érintő módosítás vagy az utazásszervező által

felajánlott másik utazási csomag alacsonyabb

minőségű vagy értékű utazási csomagot eredményez, az

Utazó megfelelő díjengedményre jogosult.

4.6. Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést a 4.4.

b) pontja alapján az Utazó felmondja és nem fogad el

másik utazási csomagot, akkor a Solemar Travel haladéktalanul, de

legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy

napon belül visszafizeti az Utazónak az általa vagy a

nevében befizetett teljes díjat.

5.Hibás teljesítés

5.1. A Solemar Travel felel az utazási szerződés

megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha bizonyítja,

hogy a szerződésszegés

a) az Utazónak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető

vissza, aki az utazási szolgáltatásra vonatkozó

szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével

nincs kapcsolatban és a szerződésszegést az

utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem

láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt

következett be.

Az 5.1. pont b) és c) pontja esetén az utazásszervező

Solemar Travel, és az utazásköz- vetítő köteles az Utazóval

együttműködni és részére segítséget nyújtani, ha nehéz

helyzetbe kerül.

5.2. A Solemar Travel a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett

közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt

volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét

nemzetközi egyezmény korlátozza. Ha az Utazó az utazási

szolgáltatásra vonatkozó szerződést utazásközvetítő útján

kötötte, az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés

megszegésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési,

valamint sérelemdíj iránti igényét az utazásközvetítőnél

is bejelentheti.

5.3. Az Utazó az eset körülményeinek figyelembevételével

köteles haladéktalanul – az utazási szerződésben

rögzített elérhetőségek valamelyikén – tájékoztatni az

utazásszervezőt vagy az utazásközvetítőt az utazási

csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott

valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa

észlelt szerződésszegésről.

5.4.

5.5. A szerződésszegést a Solemar Travel köteles orvosolni, kivéve, ha

a) az lehetetlen, vagy

b) aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára

és az érintett utazási szolgáltatások értékére

figyelemmel.

Ha a Solemar Travel a fenti bekezdésben megjelölt valamely ok miatt

nem orvosolja a szerződésszegést, az Utazó

díjengedményre, illetve kártérítésre jogosult.

5.6. Ha a Solemar Travel- 5.4. pont a) vagy b) pontjában megjelölt

ok kivételével

- az Utazó által megállapított észszerű határidőn belül

nem orvosolja a szerződésszegést, az Utazó ezt maga is

megteheti, és kérheti a szükséges kiadások megtérítését.

Az Utazó határidő tűzése nélkül jogosult a szerződés- szegés

orvoslására, ha az utazásszervező azt megtagadja, vagy

azonnali be- avatkozásra van szükség. Ebben az esetben

a Solemar Travel legfeljebb a szerződés- szegéssel érintett utazási

szolgáltatás díjának összegéig köteles az Utazó igazolt

költségeit megtéríteni. Az észszerű határidő megállapításánál

figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett utazási

szolgáltatást és értékét, annak teljesítését nyújtó utazási

szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát.

5.7. Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része az

utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott

módon nem biztosítható, az utazásszervező Solemar Travel köteles

az Utazó részére többletköltség felszámítása nélkül,

lehetőség szerint a szerződésben meghatározottakkal

azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő

szolgáltatást felajánlani. Ha a felajánlott helyettesítő

szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási csomagra

vonatkozó szerződésben meghatározottnál, az utazásszervező

Solemar Travel köteles az Utazónak megfelelő

díjengedményt biztosítani. Az Utazó kizárólag akkor

utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgálta- tást, ha

az lényegesen különbözik az utazási csomagra

vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve ha a Solemar Travel

által ajánlott díjengedmény nem megfelelő. Ha a

szerződésszegés az utazási csomagra vonatkozó szerződés

lényeges tartalmát érinti, és az utazásszervező Solemar Travel az

Utazó által meg- szabott észszerű határidőn belül azt nem

orvosolja, az Utazó bánatpénz megfizetése nélkül

jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződést

felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést

követelhet.

5.8. Ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem

lehetséges, vagy azt a

fenti bekezdés alapján az Utazó elutasítja, az Utazó

akkor is jogosult díj- engedményre, illetve kártérítésre, ha

felmondási jogát nem gyakorolta.

5.9. Ha az utazási csomag az Utazó szállítását is

magában foglalja, az utazásszervező Solemar Travel az 5.6. és 5.7.

pontban foglaltakon túl haladéktalanul, az Utazót terhelő

többletköltség nélkül köteles az utazási csomagra

vonatkozó szerződés szerinti közlekedési eszközzel

gondoskodni az Utazó hazaszállításáról.

5.10.Ha az Utazó utazási csomagra vonatkozó

szerződés szerinti haza- szállításának biztosítása

elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem

lehetséges, az utazásszervező Solemar Travel köteles Utazónként

- szükség szerint - legfeljebb három éjszakát magában

foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú

szállás költségeit viselni. Ha az Utazók jogairól szóló, az

Utazó visszautazásához igénybe veendő közlekedési

eszközre vonatkozó, az Európai Unió általános hatályú,

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai ennél hosszabb

időtartamot írnak elő, ez utóbbi időtartam alkalmazandó.

5.11.A költségek 5.9. pont szerinti korlátozása nem

alkalmazandó a 1107/2006/EK rendelet 2. Cikkének a)

pontjában meghatározott mozgásában korlátozott

személyekre és az őket kísérő személyekre, a várandós

nőkre és a kíséret nélkül Utazó kiskorúakra, valamint a

speciális, orvosi segítségre szoruló személyekre, feltéve,

hogy az utazásszervezőt legalább negyvennyolc órával az

utazási csomag kezdetét megelőzően értesítették az említett

sajátos igényekről. Az utazásszervező Solemar Travel az előző

bekezdés szerinti felelősség korlátozása céljából nem

hivatkozhat elháríthatatlan és rendkívüli körülményekre,

ha az érintett közlekedési szolgáltató az Európai Unió

általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai

alapján nem hivatkozhatna ilyen körülményekre.

5.12.Az utazási csomag utazásközvetítő általi nyújtása

esetén az Utazó jogosult az utazási csomag teljesítésével

kapcsolatos észrevételeit, kéréseit és panaszait közvetlenül

ahhoz az utazásközvetítőhöz intézni, akitől az utazási

csomagot megvásárolta. Az utazásközvetítő köteles az

Utazó észrevételeit, kéréseit és panaszait haladéktalanul

az utazásszervező felé továbbítani.

A határidők és elévülési idők betartása tekintetében az

utazásközvetítővel való közlés az utazásszervezővel való

közlésnek minősül.

5.13.Az utazásszervező az 5.11. pont szerinti

körülmények fennállása esetén is köteles indokolatlan

késedelem nélkül megfelelő segítséget nyújtani a nehéz

helyzetbe került Utazónak. A segítségnyújtási kötelezettség

teljesítésére különösen

a) az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi

hatóságokról és a konzuli segítségnyújtásról való

megfelelő tájékoztatás nyújtásával és

b) a távközlési eszközökkel végzett kommunikációhoz, illetve

a helyettesítő utazási megoldás megtalálásához való

segítségnyújtással kerülhet sor.

5.14.Az utazásszervező Solemar Travel az 5.12. pont szerinti

szolgáltatásért arányos díjra jogosult, ha a nehéz helyzetet

az Utazó szándékosan vagy gondatlanságból maga

idézte elő. E díj nem haladhatja meg az utazásszervező

ténylegesen felmerült költségeit.

6.Díjengedmény és kártérítés

6.1. Az Utazó díjengedményre jogosult azon időtartam

tekintetében, amely alatt nem volt szerződészszerű a

teljesítés, kivéve, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy

a szerződésszegés az Utazónak róható fel. Az Utazó

kártérítésre jogosult a Solemar Traveltől minden olyan kárért,

amely az Utazót

a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt

éri. A kártérítést indokolatlan késedelem nélkül meg

kell fizetni.

6.2. Az Utazó nem jogosult kártérítésre, ha az

utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az Utazónak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető

vissza, aki az utazási csomagra vonatkozó szerződésben

foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen

kapcsolatban, és a szerződésszegést az

utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem

láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt

következett be.

6.3. Ha nemzetközi egyezmények korlátozzák az utazási

csomag részét képező utazási szolgáltatás nyújtója

által fizetendő kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit,

ugyanezek a korlátozások alkalmazandók az utazásszervezőre

is.

6.4. Ha nemzetközi egyezmények nem korlátozzák a

szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, az

utazásszervező által fizetendő kártérítés mértékére a Ptk.

(2013. Évi V. törvény) szerződésszegéssel okozott kár

mértékére vonatkozó szabályai alkalmazandók.

6.5.

6.6. A Solemar Travel az utazási csomagra vonatkozó

szerződésben korlátozza utazásszervező Solemar Travel által

fizetendő kártérítés mértékét a szolgáltatás díja (a

részvételi díj) 3x összegében. Ez a korlátozás nem

terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan

vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra, valamint

nem eredményezi azt, hogy a kártérítés összege

alacsonyabb, mint az utazási csomag teljes részvételi

díjának háromszorosa.

6.7. Az utazás során az Utazó által harmadik

személynek okozott kárért az Utazó közvetlenül

tartozik felelősséggel.

6.8. Az Utazási Szerződés hibás teljesítése esetén

az Utazó köteles kifogását haladéktalanul bejelenteni

az idegenvezetőnek/Utazókísérőnek/ helyszíni

szolgáltatónak. A kifogás késedelmes és nem

szerződésszerű előterjesztéséből eredő károkért az

Utazó felelős (Ptk. 6:162.§).

A Solemar Travel idegenvezetője az Utazó bejelentését

köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát

az Utazónak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia

kell, hogy az Utazó panaszát a helyszíni

szolgáltatónak is bejelentette. A helyi képviselő

köteles Solemar Travelt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a

szükséges intézkedéseket nyomban megtenni.

Utazókísérő hiányában – amennyiben a helyi

szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az Utazó azt

az utazási irodát köteles tájékoztatni, amelyet a Solemar Travel

az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt, valamint

köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni. Az Utazó

kifogásait, az utazás tényleges befejezését követő 8

napon belül jogai érvényesítése érdekében köteles

írásban a Solemar Travel tudomására hozni. Amennyiben az

Utazó kifogásait nem közölte a helyszínen orvoslás

vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából, illetve kárigényét

késedelmesen jelentette be, az utazásszervező

mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól.

6.9. A Solemar Travel tájékoztatja az Utazót, hogy a vasúti

személyszállítást

igénybevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló

1371/2007/EK ren- delet, a tengeri Utazószállítók

baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a

tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő Utazók

jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók

felelősségéről szóló, a 2005. évi

VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a

visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy

hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló

261/2004/EK rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-tel

kihirdetett berni (COTIF) egyezmény korlátozza az

utazásszervező kártérítési felelősségét, illetve

kártalanítási kötelezettségét.

6.10.Repülővel történő utazás esetén az

utazásszervező felhívja az Utazó figyelmét, hogy a

25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet alapján a légi

személyszállítási szerződés az utazásszervező és az

Utazó között megkötött utazási szerződéstől

függetlenül, minden esetben kizárólag az Utazó és a

légitársaság között jön létre. A légi személyszállítási

szerződés teljesítésére a Ptk., a 2005. évi VII.

törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a

261/2004/EK rendelet, és a 25/1999. (II. 12.)

Kormányrendelet rendel- kezései, valamint a

szerződő légitársaság üzletszabályzatának előírásai

vonatkoznak.

6.11.Az utazásszervező Solemar Travel felelősséget vállal az

előző pontban említett fuvarozók által nyújtott utazási

szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. Az előző pontban

meghatározott fuvarozók utazási szolgáltatásának nem

megfelelő teljesítése miatt az Utazót az előző pontban

megnevezett jogszabályok alapján megíllető

kártérítést, illetve kártalanítást az említett jogszabályok

alapján közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól

követelhetik. Amennyiben az Utazó az előző pontban

felsorolt jogszabályok alapján őt megillető kártérítést,

illetve kártalanítást az utazásszervező Solemar Traveltől követeli,

akkor a Solemar Travel a kártérítés, illetve a kártalanítás

összegének kifizetését mindaddig felfüggeszti,

ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás jogalapját és

összegét az érintett fuvarozó el nem ismeri, illetve

az arra illetékes hatóság, bíróság jogerős

határozatában meg nem állapítja.

Az utazásszervező Solemar Travel szerződésszegése esetén a

szerződésszegés miatt megállapított vagy megállapodott

kártérítés Utazónak járó összegéből

az előző pontban megnevezett jogszabályok szerinti

kártérítések, illetve kártalanítások összegét levonja.

A Solemar Travel a hatályos polgári perrendtartás alapján nem

jogosult az Utazó személyfuvarozóval szembeni

igényérvényesítésére, képviseletére.

6.12.A repülős utazásokkal kapcsolatosan az Utazó

tudomásul veszi, hogy a légitársaságok

üzletszabályzatai a Solemar Travelvel kötött utazási

szerződésnek nem részei. A Solemar Travel a 2111/2005/EK

rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az

utazási okmányok átadásakor tájékoztatja az Utazót

a szerződő és az üzemeltető légitársaság kilétéről. Az

Európai Unión belül működési tilalom alá eső légi

fuvarozók közösségi listája az alábbi web- oldalon

tekinthető meg:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/ airban/

index_hu.htm

6.13.A kártérítéshez vagy díjengedményhez való

jog nem érinti az Utazónak a visszautasított

beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése

esetén az Utazóknak nyújtandó kártalanítás és

segítség közös szabályainak megállapításáról, és a

295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

szóló Európa Parlament és Tanács 261/2004/EK

rendelete, a vasúti személyszállítást igénybe vevő

Utazók jogairól és kötelezettségeiről szóló Európa

Parlament és Tanács 1371/2007/EK rendelet, a tengeri

Utazószállítók baleseti felelősségéről szóló Európa

Parlament és Tanács 392/2009/ EK rendelet, a tengeri és

belvízi közlekedést igénybe vevő Utazók jogairól, valamint

a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa

Parlament és Tanács 1177/2010/EU rendelet és az

autóbusszal közlekedő Utazók jogairól és a

2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa

Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelet, valamint a

nemzetközi egyezmények szerinti jogait. A túlzott

mértékű kártérítés elkerülése érdekében az

e rendeletben előírt kártérítések és díjengedmények

összegét, illetve a

hivatkozott rendeletek és nemzetközi egyezmények szerinti

kártérítések és díjengedmények összegét le kell vonni

egymásból.

6.14.A repülőutakkal kapcsolatosan az Utazó tudomásul

veszi, hogy:

- előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy a

repülőtársaság cseréjére sor kerülhet,

- az útipoggyász súlya légitársaságonként eltérő lehet,

a túlsúlyért az Utazónak a repülőtársaságok tarifa

szerinti különdíját kell fizetnie,

- a poggyászok késéséért, elveszéséért Solemar Travel

felelősséggel nem tartozik. A légitársasággal kapcsolatos

kárigény az EU Bizottságának 261/2004. EK rendelete

alapján érvényesíthető.

6.15.Az utazásszervező nem felel olyan szolgáltatások

elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése,

illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének

következtében maradnak el.

6.16.Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom,

háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan

természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják,

a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett

elmaradásáért, módosulásáért Solemar Travel felelősséget nem tud

vállalni, kártérítési kötelezettséggel nem tartozik, így

az ezen okokból jelentkező többletköltségek az Utazót

terhelik.

6.17.A tájékozatóban, illetve a honlapon található

általános időjárási viszonyok tájékoztató jellegűek.

Az iroda a szolgáltatások természeti környezetének

rendkívüli okból történt megváltozásáért (pl.: hóhiány,

szélvihar, hirtelen nagy mennyiségű csapadék)

felelősséget nem vállal.

7.Útlevél, vízum, vám, deviza, és közegészségügyi

rendelkezések Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó

mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-,

vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások,

stb.) valamint a fogadó ország beutazási szabályait,

törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani.

Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő

költségek, károk az Utazót terhelik.

8.Biztosítás

8.1. Az Utazó poggyászának őrizetéről, felügyeletéről

az utazás során az Utazó maga gondoskodik, kivéve,

ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából Solemar Travel

vagy közreműködője (pl. fuvarozó vállalat, légitársaság)

átvette.

8.2. A részvételi díj nem foglalja magában a baleset-,

betegség- és poggyászbiztosítás díját. Ez fakultatív

jelleggel köthető. Amennyiben a baleset-, betegség- és

poggyászbiztosítást az Utazó a Solemar Travel közreműködésével

köti meg, Solemar Travel köteles a biztosítási kötvényt, az adott

termék szabályzatát, illetőleg a biztosítás

igénybevételére jogosító bizonylatot a kifizetett

szolgáltatások igénybevételére jogosító iratok átadásával

egyidejűleg az Utazónak átadni. Kárigény felmerülése

esetén az Utazó közvetlenül jár el a biztosítótársasággal

szemben.

Az Utazónak a biztosítás keretében meg nem térült kára

tekintetében Ptk. szabályai az irányadóak.

8.3. Solemar Travel által szervezett egyéni és csoportos

utazások esetén (kivéve hajóutak,

egyes egyéni idegenforgalmi szolgáltatások és a nem utazási

csomagban vásárolt menetrend szerinti repülőjegyek)

az útlemondási biztosítás a részvételi díj részét nem képezi.

Amennyiben az utas az útlemondási biztosítást szabad akaratából megköti, akkor a  Solemar Travel Kft, mint szerződő az Európai Utazási

BiztosítóZrt-vel útlemondásra és útmegszakításra (továbbiakban:

storno biztosítás) vonatkozó egyéni / csoportos biztosítást kötött,

melyhez az Utazó az utazás megrendelésével

egyidejűleg csatlakozhat. Ezen szerződés értelmében a

storno biztosítás kockázatviselése kiterjed az utazási

szerződésben Utazóként megjelölt természetes

személyekre, feltéve, hogy az utazási szerződésben

feltüntetett utazási díj/biztosítási díj a foglalással

egyidejűleg hiánytalanul megfizetésre került a Solemar Travel Kft.

vagy megbízottja felé. Ebben az esetben a Biztosító

kockázatviselése az utazásképtelenségre vonatkozóan az

utazási szerződés megkötésével egyidejűleg kezdődik

meg. A biztosítási díj minden esetben a teljes utazási

díj lemondás esetén bánatpénz-köteles része –

továbbiakban biztosított összeg – alapján kerül

meghatározásra.

A biztosítás minden esetben önrészesedést tartalmaz,

melyet a biztosító által kifizetett szolgáltatási összegből

(a biztosított összeg %-os része, a lemondás

pillanatában esedékes bánatpénz-sáv alapján) levonásra

kerül. Az útlemondási biztosítás díja a lemondási

költség/bánatpénz-köteles részvételi díj – de legfeljebb

a maximális biztosítási összeg 5%-a

A maximális biztosítási összeg személyenként ötszázezer

forint, foglalásonként és biztosítási eseményeként

kétmillió forint. A biztosítás önrészesedésének mértéke

a részvételi díj aktuális lemondási költség/bánatpénz

összegének a 20%-a.

Csoportos utazások és egyes egyéni utazás esetén a

légitársaságok által nem visszatéríthető repülőtéri illeték

összege is kötbérköteles részvételi díj, így azokra is

felszámításra kerül az útlemondási biztosítás,

melyről tájékoztatást a foglaláskor biztosítunk.

Az útlemondási biztosítás szerződési feltételei szerint

utazásképtelenségnek az alábbi esetek bizonyulnak:

biztosított vagy közeli hozzátartozó előzmények nélküli

heveny megbetegedése, balesete, illetve halála.

Részletes tájékoztatás a biztosítási feltételekben.

A biztosítási szerződés részét képezik az EUB2017-

07BST jelű Biztosítási feltételek. Az utazási szerződés

feltételeinek elfogadásával egyidejűleg az utazási

szerződés Szerződője nyilatkozik arról, hogy a biztosítási

feltételeket megismerte, és az abban foglaltakat magára

és az Utazókra vonatkozóan kötelezőnek fogadja el. A

biztosítás szerződési feltételei

az értékesítő irodákban. Az útlemondási biztosítás szerződési feltételei az utazási

szerződés szerves részét képezik.

8.4. Hajóutak esetén a részvételi díj nem tartalmazza az

útlemondási biztosítást, melynek díja az utazás részvételi díjához automatikusan

hozzászámolandó. Hajóutakhoz kötendő útlemondási

biztosítás feltételei azonosak a 8.3. pont szerinti

feltételekkel.

8.5. Egyes egyéni idegenforgalmi szolgáltatások és

a nem utazási csomagban vásárolt menetrend szerinti

repülőjegyek esetén a részvételi díj nem tartalmazza sem

az útlemondási biztosítást, sem pedig a betegség-,

baleset- és poggyászbiztosítást. Útlemondási biztosítás a

foglalt szolgáltatás kezdetét megelőző 15. napig köthető

meg. 15 napon belül kezdődő

szolgáltatásra vonatkozóan kizárólag a szerződés

megkötésekor, az előleg befizetésével köthető meg

(fakultatív útlemondási biztosítás mértéke: 5%, fakultatív

kombi sztornó biztosítás mértéke 2,5%-4% típustól

függően).

8.6. Solemar Travel tájékoztatja a szerződő felet, amennyiben

nem tesz eleget a hazaszállítására vagy az előleg,

illetve részvételi díj visszafizetésére

vonatkozó kötelezettségének, akkor az Utazó az

igényének érvényesítése végett közvetlenül az Európai

Utazási Biztosító Zrt-hez fordulhat.

A szolgáltatási tevékenység folytatásának szabályairól

szóló 2009. évi LXXVI. Tv. 34.§ szerint részletesen

tájékoztatjuk, hogy a Solemar Travel Kft. az utazás- szervező és

közvetítő tevékenységről szóló többször módosított

213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet szerint, (a 78/2005.

(IV.28.) Korm. rendelet 3.§-a szerint) szerződést kötött

az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel címe: 1132

Budapest, Váci út 36-38. Tel. (+36-1) 452-35-80,

ugyfelszolgalat@eub.hu. A vagyoni biztosíték területi

hatálya: a Solemar Travel Kft. által Magyarországról külföldre

szervezett valamennyi utazás.

A biztosítás kötvényszáma 28567-KE-01/2019., kelte:

2018.10.30. A biztosítás kezdete: 2019.01.01., a

biztosítás lejárata: 2019.12.31.

A Solemar Travel az Utazó javára szóló biztosítást köt amennyiben

a személyszállítás az utazási csomag része. Az Utazó

javára szóló biztosítás az Utazó haza- szállítására és

kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet,

amennyiben az utazásszervező fizetésképtelenné

válna.

8.7. Ha az Utazó az utazásszervező vagy az

utazásközvetítő közreműködésével köt baleset-,

betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint ha az

utazásszervező az Utazó javára szóló biztosítást kötött, az

utazásszervező, illetve az utazásközvetítő köteles a

biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék

szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító

bizonylatot az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés

szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok

átadásával egyidejűleg az Utazónak átadni.

9. Incentive vagy egyéb csoportos céges

utazásokra vonatkozóan a Solemar Travel az utazás

megrendelőjével eseti szerződést köt, melynek feltételei a

beszállítók egyedi, a csoportra vonatkozó feltételein

alapulnak, így eltérhetnek a jelen utazási feltételektől.

10. Személyes adatok védelme

10.1.ASolemar Travel az Utazókkal és az adott foglaláson

szereplő harmadik személyekkel (a továbbiakban Utazó)

kapcsolatos személyes adatokat kezel és dolgoz fel.

ASolemar Travel a közte, és az Utazó közötti szerződés

megkötése és végrehajtása során az Utazó által

megadott és a SOLEMAR TRAVEL által befogadott azonosító és

elérhetőségi adatokat kezeli. A Solemar Travel a személyi

adatfeldolgozással kapcsolatos minden kérdést az alábbi

elérhetőségeken: +36-66-326-200 telefonszámon, az

info@solemartravel.hu e-mail címen, vagy postani úton a Solemar Travel Kft.,

5600 Békéscsaba, Andrássy út 30. fsz.3.alá küldött

levélben fogad.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos teljes

tájékoztató megtalálható a www.hajoutak.net, www.tengerpartinyaralasok.net, www.solemartravel.huoldalakon.

10.2.Amennyiben az Utazó az egészségi állapotára

vonatkozó személyes adatokat ad meg a SOLEMAR TRAVEL

számára, tudomásul veszi és a szerződés megkötésével

kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Solemar Travel a szerződés

teljesítése során ezeket a személyes adatokat kezelje

az Adatvédelmi Tájékoztató szabályai szerint.

10.3.A személyes adatok feldolgozása során a Solemar Travel célja

annak biztosítása, hogy mindenben megfeleljen a

hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos

rendelkezéseinek, így különösen, de nem

kizárólagosan:

- az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény,

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679

Rendelete (GDPR),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint

az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvény,

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi

XLVII. törvény,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

rendelkezéseinek.

A Solemar Travel kiemelten fontosnak tartja, egyben

elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon

vagy más fórumon keresztül vagy más módon

rendelkezésre bocsátott, az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott

adatokat védelemben részesítse, és az érintettek

információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa.

11.

12. Egyéb rendelkezések

12.1.Solemar Travel által szervezett utazással kapcsolatos minden

perben a Pp. általános  szabályai szerint illetékességgel

és hatáskörrel redelkező bíróság jár el.

12.2.Felek tudomásul veszik, hogy kötelesek a

szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés

megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése

során együttműködni és tájékoztatni egymást a

szerződést érintő lényeges körülményekről. Felek

tudomásul veszik, hogy ha a szerződés nem jön létre,

az a fél, aki az Együttműködési és tájékoztatási

kötelezettségét a szerződéskötési tárgyalások során

megszegte, köteles a másik fél ebből származó kárát a

szerződésen kívül okozott károkért való felelősség

általános szabályai szerint megtéríteni.

12.3.A Felek kizárnak minden szokást, amelynek

alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban

megegyeztek, és minden gyakorlatot, amelyet egymás

között kialakítottak. Felek kizárják az adott üzletágban a

hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben

ismert és rendszeresen alkalmazott szokást is.

12.4.A Solemar Travel által szervezett vagy közvetített, bármely

egyéni és csoportos külföldi utazás során a nyelvtudás

hiányából eredő félreértésekért Solemar Travel nem vállal

felelősséget.

12.5.Solemar Travel ügyeleti telefonszáma nyitva tartási időn túl

hétköznapokon, ill. hétvégén és ünnepnapokon (+36-30)

402-0055,

12.6.Az utazási feltételek elválaszthatatlan mellékletét

képezi a szerződés megkötésekor átadott ”Hasznos

tudnivalók”.

12.7.A kormányrendelet 3. § (2) bekezdésében, a 6. § (3)

bekezdésében, a 10. § (3), (6) és (10) bekezdéseiben,

a 15. § (1) bekezdése második mondatában, a 17. §

(1)-(3), (5), (7) és (8) bekezdéseiben, a 19. § (1)

bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a 25. §-

ában, valamint a 29. §

§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések

megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a

továbbiakban: Fgytv.) meghatározott szabályok szerint. A

4. §

(1) bekezdésében és a 14. §-ban foglalt rendelkezések

megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a

fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi

gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a

továbbiakban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint,

ha a jogsértés az

a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A fenti

bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv.

alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. A

fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a

fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban

a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak

(elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti

Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján

megszűnt. A Nem- zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

(címe a jelen általános utazási feltételek

elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi

postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://

www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)

12.8.A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.

törvény rendelkezései szerint az Utazó (fogyasztó) a

lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi

és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez

is fordulhat, ha panaszügyének rendezését a SOLEMAR TRAVEL-nél

megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

A SOLEMAR TRAVEL esetében: A Békés Megyei Békéltető Testület

(székhelye: 5600 Békéscsaba, Penza Ltp.5

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Penza Ltp.5

 E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu,Fax: 06 (1) 488 21 86,

Telefon/ fax: 06 -66-324-976

12.9.Solemar Travel lehetőséget biztosít arra, hogy a

szerződéskötést megelőzően az Utazó megismerje az

általános szerződési feltételeket. A Solemar Travel külön

tájékoztatja az Utazót minden olyan feltételről, ami

eltér a szokásos gyakorlattól.

12.10. A Solemar Travel , www.hajoutak.net, www.tengerpartinyaralasok.net, www.solemartravel.hu

honlapjain feltüntetett részvételi díjak 1

euró = 324 Ft, 1 USD = 290 Ft deviza közép

árfolyamig érvényesek. Az ezt meghaladó

árfolyamváltozást a Solemar Travel jogosult áraiban érvényesíteni.

A Solemar Travel egyes külföldi utazások árait EUR-ban vagy USDben

határozza meg. Az Utazónak lehetősége van a

megadott részvételi díj valutában történő befizetésére,

vagy a befizetés napján érvényes Uni Credit Bank valuta

eladási árfolyamon számított forintban történő

befizetésre. Az ajánlat kiadása

és a tényleges befizetés közötti árfolyamváltozást a

Solemar Travel Kft. jogosult áraiban érvényesíteni.

A szórólapokon és a www.hajoutak.net, www.tengerpartinyaralasok.net, www.solemartravel.huoldalakon esetlegesen előforduló sajtóhibákért a Solemar Travel

felelősséget nem vállal.

Utazó nyilatkozata figyelemmel a Ptk 6:78. §-re:

Tudomással bírok arról, hogy

az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a

másik fél elfogadta.

külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek

között kialakult gyakorlatnak.

Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől, és a leírt feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha

azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

A fentiek alapján kijelentem, hogy:

az utazásszervező lehetőséget biztosított, hogy a szerződéskötést megelőzően megismerjem az általános szerződési feltételeket, és ezeket elfogadom,

az utazásszervező külön tájékoztatott

A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért, akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek és egyéb más információ tekinthetőek véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes adatvédelmi előírásoknak.
Amennyiben áraink Euróban vannak feltüntetve (partnerirodáinktól kapott formában), az eurós árak forintban történő befizetése esetén az adott partneriroda bankjának napi deviza eladási árfolyamát vesszük alapul.

még töltünk